IZRADA NATALNE KARTE

Astropsihološkom analizom natalne karte promenite tok svog života. Kreirajte život kakav želite.

Prof. dr Dragan Milošević radi za Vas natalne karte i stoji na raspolaganju sa svojim timom.

Otkrijte moć astrologije i transakcione analize integrisane sa informacionim tehnologijama primenjene na Vašoj natlnoj karti.

Ljubav i natalna karta

Otkrijte gde i zašto grešite u izboru partnera. Analizom natalne karte pronađite način da živite srećno sa osobom koju volite i koja voli Vas.

Posao i natalna karta

Radite posao koji volite. Analizom natalne karta prevaziđite probleme na poslu na efikasan način. Radite u okruženju koje Vas inspiriše.

Zdravlje i natalna karta

Otkrije koji Vaš način razmišljanja utiče na pojavu i razvoj bolesti. Analizom natalne karte promenite način razmišljanja i poboljšajte Vaše zdravlje.

Porodica i natalna karta

Analizom natalne karte otkrijte načine da unapredite komunikaciju u porodici i razvijete harmoničnije odnose. Živite u porodici kakvu želite.

Razvoj vaše dece i natalna karta

Razumite ponašanje Vaše dece. Utičite na razvoj njihovih potencijala. Oslobodite svoju decu nametnutih ograničenja i teškoća.

Analiza astropsihološkog profila putem natalne karte

Analiza astropsihološkog profila važne osobe u Vašem životu. Poboljšajte međusobnu komunikaciju, razumevanje, odnose.