O nama - natalna karta


Tim

Mi smo tim ljudi koji spaja astrologiju (natalnu kartu) i psihoterapiju novim metodama profesora univerziteta dr Dragana Miloševića. Ova jedinstvena metodologija koji na novi način uvodi u psihoterapijsku praksu i Vaš dalji lični rad i razvoj ličnosti koristi natalnu kartu da asocira bitne događaje životnog puta.


Metodologija i upotreba natalne karte

Najnovije metode plod su iskustva nakon 20 godina astrološke prakse i rada u domenu transakcione analize u okviru prihoterapeutskog razvojnog centra Agape. Naš rad je originalna kombinacija astrologije, psihoterapije, naučne metodologije i bogate prakse.
Astrologija - natalna karta

Psihoterapija

Naučna metodologija

Iskustvena praksa